Välkomna till Källeberg och Hasslekärrs lantbruk

.Hasslekärr och Källeberg är gårdar med gamla anor, som ligger drygt en mil öster om Falköping. .


Välkoma till familjen Wallemyr.
Vi bedriver familjejordbruk om ca 400 ha åker och lika mycket skog. Vi odlar potatis, spanmål, oljeväxer och vall.
På gårdarna som har gamla anor finns det också hästar, får, katter, hundar och vindkraft och ett rikt naturliv av olika slag som lavar, mossor, blommor, trädslag, älgar, råddjur, fåglar, fjärillar och andra insekter.
Våra gårdar ligger på sluttningarna till unika platåbergen Gisseberget och Gerumsberget. Jordarn kring bergen är näringsrika och har en god vattehållande förmåga. Det är inte ovanligt att det rinner upp källor lite här och var. Det finns även en del sten som gör att jordarna håller värmen och är till viss del självdränerande. Detta ger en god smakrik potatis med goda matlagnings egenskaper.
Vi är tre generationer som hjälps åt med lantbruket äldst är farfar med sina 90 år.
På höstarna när vi skördar så brukar vi fika tillsammans ute i det fria, så åker man förbi våra fält på hösten så kan man hitta oss vid vägkanten eller sittande i någon stenmur som man gjorde förr i tiden när man tog en kaffepaus.
Vill ni så ta med kaffe korgen och gör oss sällskap.
I år kommer vi att odla sorterna Hansa, Piccolo, Bintje och lite Asterix.
Hansa och Piccolo är för oss nya sorter i år som vi ska odla på prov, det ska bli spännande.

Vill ni kontakta oss.
Wanja Wallemyr  070 9917450  0515-37231
Hans Wallemyr     0733 904598
Peter Wallemyr  070 8900941       
wallemyr.kberg@telia.comVi samarbetar med