Potatisens historia

Potatis historia

Potatis (solanum tuberosum)har en spännande historia
, den har odlats i tusentals år i centrala Anderna i Sydamerika. Européerna har känt till denna växt i knappt 500 år. Potatis har 235 vilda släktingar, utav dem var det var det 7 olika sorter som började odlas för ca 10 000 år sedan. Varje bonde odlade mellan 10-40 olika sorter och de var namngivna efter utseende( t.ex. katthuvud, lamatunga, pumatass) eller funktion (t.ex. potatis mot feber eller potatis för att avvänja barn från bröstmjölk). Det uppstod ständigt nya sorter det finns mer än 1000 olika namn registrerade i Anderna. Idag odlas ca 400 sorter. Den första beskrivningen av potatis gjordes av spanjoren Juan de Castillanos 1532. Under Conquistadorernas härjningar tog de också med sig potatis till Europa. Troligtvis var det först på Kanarieöarna man först började odla potatis, än idag kan man köpa avkommor till inkapotatisen på flera av öarna.
 

Potatisen odlades i Europa till en början mest som en kuriositet och för de vackra blommorna.
Hunger , krig och påbud kom att sprida potatisen i många länder. Ofta var det via de olika hoven som den introducerades som delikatess. Potatisen bidrog till befolkningsökningen i Europa genom sitt näringsinnehåll. Men 1845 inträffade en katastrof, potatisbladmöglet förstörde mer än hälften av odlingen särskilt Irland drabbades hårt miljontals människor dog eller svalt.
Till Sverige kom potatisen 1655 till Olof Rudbecks botaniska trädgård i Uppsala. Plantan beskrivs i första hand som prydnadsväxt, men kan också andvändas till föda.( Det finns lokala uppgifter om hemkommande soldater som har potatisknölar med sig hem innan Rudbeck fick dem till Uppsala) annars betraktas Jonas Alströmer som potatisens fader, för han var den förste som propagerade för potatisodling i Sverige. Till en början var det främst de högre stånden som odlade och åt potatisen, inom allmogen var det större motstånd.
Ofta återkommande missväxter i spannmålsodlingarna medförde, att myndigheterna såg sig om efter nya grödor. År 1749 utkom ett cirkulär, Under-rättelser om Jord-Pärons  Plantering, Nytta och Bruk den trycktes i 4000 exemplar. 
Det var först när man förstod att det gick att göra sprit på potatisen och man lärde sig att äta potatis som odlingen tog riktig fart 1800 odlades det ca 5000 ha, 1850 ca 100 000 ha för att kulminera 1900 med ca 150 000 ha detta behölls till slutet av andra världskriget sedan har odlingen minskat betydligt till ca 40 000 ha.
Vanliga sorter som man odlade i början av 1900 talet var Early Rose, Early Puritan, Magnum Bonum,  Up to date, något senare kom Bintje och King Edward m.fl.
Potatisen bidrog genom sitt goda näringsinnehåll i hög grad till förbättrad folkhälsa och befolkningstillväxt.


Vi samarbetar med